Doctors

Sr.No: Name Designation
1 Dr. Lajpat Rai Eyes Specialist
2 Dr. Amandeep Kaur Physiotherapist
3 Dr. Pankaj Sharma Ayurveda
4 Dr. Ravish Bhardwaj Homeopathy
5 Dr. Japneet Kaur Dentist
6 Dr. Seema Mishra Gynae
7 Dr. Shiv Kumar Sharma Accupressure
8 Dr. Anand Prakash Tiwari Prosthetist & Orthotist

Staff

Sr.No: Name Designation
1 Miss Madhu Helper Ayurvedic
2 Miss Narinder Kaur Computer Operator
3 Miss Suman Helper Gynae
4 Smt. Sapna Registration VSK
5 S. Jaswinder Singh Store Keeper
6 S. Darshan Singh Driver
7 S. Karnail Singh Driver
8 Sh. Amarnath Safai Sewak
9 Sh. Arvind Kumar Asst.Prosthetic
10 Sh. Balwinder Singh Vikas Food Maker In Punarvas
11 Sh. Bhushan Kumar Helper Homeopathy
12 Sh. Chamkaur Singh Stockinet Maker
13 Sh. Kuldeep Kumar Pros.Helper
14 Sh. Kuldeep Sharma Receptionist
15 Sh. Naresh Kumar Chair Canning in Punarvas
16 Sh. Niranjan Singh Computer Operator
17 Sh. Parmod Mahajan Tailor
18 Sh. Puran Chand Field Work
19 Sh. Raj Kumar Walia Trust Manager
20 Sh. Ram Babu Helper In VSK
21 Sh. Ram Kewal Helper VSK
22 Sh. Ram Kumar Chalk Making
23 Sh. Pappu Kumar Electrician
24 Sh. Sham Lal Safai Sewak
25 Sh. Jitender Safai Sewak
26 Smt. Ravinder Kaur Receptionist
27 Smt. Anju Thakral Helper Physiotherapy
28 Smt. Charanjeet Kaur Helper
29 Miss. Gurpreet Kaur Computer Teacher
30 Smt. Renu Helper Dental
31 Smt. Paramjit Kaur Helper
32 Smt. Rinku Panchkarma Nurse
33 Sh. Vishwamitter Panchkarma Asst.
34 Smt. Parmjeet kaur Registration Policlinic
35 Sh. Suraj Pal Mali
36 Smt. Tripta Rani Accountant
37 Smt. Vandana Nurse