ONGOING SPONSORED SEWA & SANSKAR PROJECTS

 1. Dr. Kamal jyoti BVP Viklang Sahayata Swarojgar & Punarwas Kendar
 2. Kahan Chand Aggarwal BVP Policlinic
 3. Swami Brahmanand Bhuriwale BVP Physiotherapy Centre
 4. Smt. Sumitra Devi Aggarwal BVP Homoeopathy Clinic
 5. Janaki Das jain BVP Eye Care Unit
 6. Harlal Sheela Devi Jain BVP General Medicines unit
 7. Smt. Suhag Rani Sharma BVP Dental Clinic
 8. Smt. Saraswat Devi jain BVP Acupressure Clinic
 9. Amrit Lal Aggarwal BVP Gynaecology Unit
 10. Hari Bassi BVP Polio Surgery and General Hospital
 11. Bhushan Goyal BVP Operation Theatre
 12. Dr. Hans Raj Aggarwal BVP General Ward (Male)
 13. Smt. Kamlesh Verma BVP General Ward (Female)  
 14. Om Parkash jain BVP X-Ray Unit
 15. Ekskluzywne gry w Casino Euro
 16. Madhav BVP Eye Bank
 17. Ram Parshad Vidhyawati Jain Lab & Diagnostic Centre
 18. Bihari Lal Aggarwal BVP Gram Basti Vikas Yojana
 19. Smt. Taravati Punyagotra BVP Library
 20. Dr. Suraj Parkash BVP Nursery (Geeta Vatika)
 21. Smt. Saraswati Devi Anand & Satyawati Kapur BVP Computer Training Centre
 22. Smt. Kamlesh Bansal BVP Sewing & Stiching Training Centre